A3-kullet


 

Int Nord HR N SL Uch
Eddiebakken's Lucky Luke
  Bermarks Zafira
"Lissa"

Født 4/3-16

3 soble hanner

 

Nyfødt
 

1 uke

2 uker

   

Hann 1, 2 og 3

3 uker
   

Hann 1 - O. A Few Good Men, hann 2 - O. Art of Love, og hann 3 - O. All I Want Is You

4 uker
   

Hann 1 - O. A Few Good Men, hann 2 - O. Art of Love, og hann 3 - O. All I Want Is You

5 uker
   

Hann 1 - O. A Few Good Men, hann 2 - O. Art of Love, og hann 3 - O. All I Want Is You

6 uker
   

Hann 1 - O. A Few Good Men, hann 2 - O. Art of Love, og hann 3 - O. All I Want Is You

7 uker
   

Hann 1 - O. A Few Good Men, hann 2 - O. Art of Love, og hann 3 - O. All I Want Is You