D3-kullet


 

Orreknuppen's Starmaker
"Theo"
  Orreknuppen's Bianca
"Bianca"

Født 17/12-16

3 hanner og 3 tisper

 

Nyfødt

  

Hannene til venstre, tispene til høyre

1 uke

  

Hannene til venstre, tispene til høyre

2 uker

  

Hannene til venstre, tispene til høyre

3 uker

  

Hann 1 og hann 2

  

Hann 3 og tispe 1

  

Tispe 2 og tispe 3

4 uker

  

Hann 1 og hann 2

  

Hann 3 og tispe 1

  

Tispe 2 og tispe 3

5 uker

  

Hann 1 - Orreknuppen's Dreamboy

  

Hann 2 - Orreknuppen's Daydreamer

Hann 3 - Orreknuppen's Don't Forget Me

  

Tispe 1 - Orreknuppen's Dreamgirl

  

Tispe 2 - Orreknuppen's Dream Of Gold

  

Tispe 3 - Orreknuppen's Dream Delight

6 uker

  

Hann 1 - Orreknuppen's Dreamboy

  

Hann 2 - Orreknuppen's Daydreamer

  

Hann 3 - Orreknuppen's Don't Forget Me

  

Tispe 1 - Orreknuppen's Dreamgirl

  

Tispe 2 - Orreknuppen's Dream Of Gold

  

Tispe 3 - Orreknuppen's Dream Delight

7 uker

  

Hann 1 - Orreknuppen's Dreamboy

  

Hann 2 - Orreknuppen's Daydreamer

  

Hann 3 - Orreknuppen's Don't Forget Me

  

Tispe 1 - Orreknuppen's Dreamgirl

  

Tispe 2 - Orreknuppen's Dream Of Gold

  

Tispe 3 - Orreknuppen's Dream Delight

8 uker

  

Hann 1 - Orreknuppen's Dreamboy

  

Hann 2 - Orreknuppen's Daydreamer

  

Hann 3 - Orreknuppen's Don't Forget Me

  

Tispe 1 - Orreknuppen's Dreamgirl

  

Tispe 2 - Orreknuppen's Dream Of Gold

  

Tispe 3 - Orreknuppen's Dream Delight