P2-kullet


 

Sheltiefarmen's Jedi
"Kompis"

  Orreknuppen's Copper Celina
"Celina"

Født 9/2-13

2 hanner og 2 tisper
Alle soble

 

Nyfødt
 

1 uke

2 uker
 
Hann 1 - Praise and Glory, og hann 2 - Perfect Copper

 
Tispe 1 - Passion and Beauty, og tispe 2 - Perfection is Me

3 uker
 
Hann 1 - Praise and Glory, og hann 2 - Perfect Copper

 
Tispe 1 - Passion and Beauty, og tispe 2 - Perfection is Me

4 uker
 
Hann 1 - Praise and Glory, og hann 2 - Perfect Copper

 
Tispe 1 - Passion and Beauty, og tispe 2 - Perfection is Me


 
Hann 1 - Praise and Glory, og hann 2 - Perfect Copper

 
Tispe 1 - Passion and Beauty, og tispe 2 - Perfection is Me

6 uker
 
Hann 1 - Praise and Glory, og hann 2 - Perfect Copper

 
Tispe 1 - Passion and Beauty, og tispe 2 - Perfection is Me

7 uker
 
Hann 1 - Praise and Glory

 
Hann 2 - Perfect Copper

 
Tispe1 - Passion and Beauty

 
Tispe 2 - Perfection Is Me