Planlagte kull

Shelster Granite Glint
Valper født 24/6
Vil du se dem?
Orreknuppen's Elven Jewel